Friday, January 10, 2014

Sumayaw, SumunodAng kasiyahan ng tunay na pagmamahalan 
Ay mararamdaman lalo na't kung nagsasayawan 
Awiting bago, ay naghihintay para isayaw mo 

Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon 
Kasabay ng mga bgong tugtugin ngayon 
Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon 
Makisama, mag-enjoy ka, ngayon 

Panahon natin ay nag-iiba, kaya't sundin 
Masasayang awitin nararapat nang tangkilikin 
Awiting bago ay naghihintay para isayaw mo 
Awiting bago, ay naghihintay para isayaw mo 

Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon 
Kasabay ng mga bgong tugtugin ngayon 
Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon 
Makisama, mag-enjoy ka, ngayon 

Panahon natin ay nag-iiba, kaya't sundin 
Masasayang awitin nararapat nang tangkilikin 
Awiting bago ay naghihintay para isayaw mo 
Awiting bago, ay naghihintay para isayaw mo

Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon 
Kasabay ng mga bgong tugtugin ngayon 
Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon 
Makisama, mag-enjoy ka, ngayon 

Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon 
Kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon
Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon 
Kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon
Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon 
Kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon...


Post a Comment