Sunday, November 30, 2014

BoBA ISML 2014 Predictions: Bonus Tournaments, Match Day 7

ARENA 01: Asada Shino [Sakura Chiyo]
ARENA 02: [Sento Isuzu] Konno Yūki
ARENA 03: [Kinoshita Hideyoshi] Akasaka Ryūnosuke
ARENA 04: [Ayasaki Hayate] Mitsuka Sōji
ARENA 05: [Itsuka Shidō] Kazehaya Kamito/Ren Ashbell
ARENA 06: Katsuragi Keima [Urushibara Ruka]
ARENA 07: [Tsugumi Seishirō] Yagyū Kyūbei
ARENA 08: [Fujioka Haruhi] Kino
ARENA 09: [Tsuchimikado Natsume] Kikuchi Makoto
ARENA 10: [Goidō Yui] Shirogane Naoto
Post a Comment