Saturday, December 20, 2014

2channel Anime Saimoe 2014: Final Rank, No. 5-8

5. Homura Akemi 423 votes
6. Kyouko Sakura 334 votes
7. Toki Onjouji 93 votes
8. Kuro Matsumi 82 votes
Post a Comment