Thursday, December 04, 2014

BoBA ISML 2014 Predictions: Bonus Tournaments, Match Day 9

ARENA 01: [Sakura Chiyo] Shiro
ARENA 02: Kinoshita Hideyoshi [Itsuka Shidō]
ARENA 03: Mitsuka Sōji [Urushibara Ruka]
ARENA 04: [Akasaka Ryūnosuke] Kazehaya Kamito
ARENA 05: [Ayasaki Hayate] Katsuragi Keima
ARENA 06: [Tsugumi Seishirō] Tsuchimikado Natsume
ARENA 07: [Fujioka Haruhi] Goidō Yui
ARENA 08: Kino [Kikuchi Makoto]
ARENA 09: Yagyū Kyūbei [Shirogane Naoto]
ARENA 10: Yūki Asuna [Misaka Mikoto]
Post a Comment