Sunday, November 30, 2014

ISML 2014: Bonus Tournaments Results, Match Day 6

Forgot to post this before the predictions, whoops. Apologies.

Exhibition Period, Day 6 - 27 November 2014
Contestant< VotesVotes >Contestant
Asada Shino24222138Terminus Est
Sakura Chiyo26761838Akame
Sento Isuzu27081611Himeki Chifuyu
Konno Yūki24761970Suō Amane
Ayasaki Hayate23191349Hyōdō Aoi
Mitsuka Sōji25221341Senō Natsuru
Itsuka Shidō3246808Takanashi Sōta
Aikawa Ayumu17052286Kazehaya Kamito/Ren Ashbell
Katsuragi Keima22971362Hoshino Daruku
Urushibara Ruka20701814Yūki Rito

BoBA ISML 2014 Predictions: Bonus Tournaments, Match Day 7

ARENA 01: Asada Shino [Sakura Chiyo]
ARENA 02: [Sento Isuzu] Konno Yūki
ARENA 03: [Kinoshita Hideyoshi] Akasaka Ryūnosuke
ARENA 04: [Ayasaki Hayate] Mitsuka Sōji
ARENA 05: [Itsuka Shidō] Kazehaya Kamito/Ren Ashbell
ARENA 06: Katsuragi Keima [Urushibara Ruka]
ARENA 07: [Tsugumi Seishirō] Yagyū Kyūbei
ARENA 08: [Fujioka Haruhi] Kino
ARENA 09: [Tsuchimikado Natsume] Kikuchi Makoto
ARENA 10: [Goidō Yui] Shirogane Naoto