Saturday, December 06, 2014

ISML 2014: Bonus Tournaments Results, Match Day 9

Exhibition Period, Day 9 - 4 December 2014
Contestant< VotesVotes >Contestant
Sakura Chiyo25712507Shiro
Kinoshita Hideyoshi28181982Itsuka Shidō
Mitsuka Sōji22862264Urushibara Ruka
Akasaka Ryūnosuke23362121Kazehaya Kamito
Ayasaki Hayate18462186Katsuragi Keima
Tsugumi Seishirō24072111Tsuchimikado Natsume
Fujioka Haruhi16432186Goidō Yui
Kino14141986Kikuchi Makoto
Yagyū Kyūbei17431486Shirogane Naoto
Yūki Asuna23822607Misaka Mikoto