Monday, December 15, 2014

2channel Anime Saimoe 2014: Quarterfinal Odds

Quarterfinal 1
Kuro Matsumi @ Saki 20-1
Nodoka Haramura @ Saki EVEN
Prediction: Nodoka Haramura by >=80
Over/Under: 400
Under

Quarterfinal 3
Toki Onjouji @ Saki 10-1
Shizuno Takakamo @ Saki 3-1
Prediction: Shizuno Takakamo by <=70
Over/Under: 350
Over

Quarterfinal 2
Kyouko Sakura @ Puella Magi Madoka Magica 9-1
Sayaka Miki @ Puella Magi Madoka Magica 4-1
Prediction: Sayaka Miki by <=50
Over/Under: 400
Over

Quarterfinal 4
Homura Akemi @ Puella Magi Madoka Magica 2-1
Saki Miyanaga @ Saki 8-1
Prediction: Homura Akemi by <=50
Over/Under: 400
Over

2channel Anime Saimoe 2014: Final Rank, No. 9-16

9. Ryuuka Shimizudani 195
10. Mami Tomoe 175
11. Madoka Kaname 166
12. Ako Atarashi 111
13. Komaki Jindai 105
14. Alice Cartelet 82
15. Karen Kujou 69
16. Kyouko Suehara 67