ISML 2017: Sapphire Necklace And Pendant Odds

Bedlam on Baltic Avenue
International Saimoe League 2017
Sapphire Necklace Odds

Mashiro Shiina EVEN
Yukino Yukinoshita 3-1
Rin Tosaka 5-1
Shiro 7-1
Saber 10-1
Megumin 15-1
Mitsuha Miyamizu 20-1
Kurumi Tokisaki 30-1

Bedlam on Baltic Avenue
International Saimoe League 2017
Sapphire Pendant Odds

Archer EVEN
Saitama 3-1
Gintoki Sakata 5-1
Kiritsugu Emiya 7-1
Yato 15-1
Taki Tachibana 20-1
Souma Yukihira 35-1
Shidou Itsuka 60-1

Comments