Thursday, October 04, 2018

ISML 2018: Summer Seasonals - The List.

Ohara Rinne (Island)
Kurutsu Karen (Island)
Aijou Karen (Shōjo ☆ Kageki Revue Starlight)
Kagura Hikari (Shōjo ☆ Kageki Revue Starlight)
Kusaka Nozomi (Shichisei no Subaru)
Kuga Asahi (Shichisei no Subaru)
Usui Satsuki (Shichisei no Subaru)
Hanasaka Yui (One Room)

Voter Id: 1533cc4a-b81b-528b-9093-60a519a46d5b

FFXIV: Doma Ever Gonna Survive.

#FFXIV #Stormblood #KahoriHarukawa