Bongga Ka Day
Hala, hala, hala, hala 
Ahhh! 
Hala, hala, hala, hala 
Ahhh! 

Lahat ay nagulat nang buksan ang pinto 
Sayaw ng mga tao’y biglang nahinto 
Buhok mo’y Budji, talampaka’y Gucci 
Suot mo’y gawa ni Pitoy 
Di nanggaling kay Eloy 
Ahh, hay! 

Bongga ka, ‘Day 
Bongga ka, ‘Day 
Sige lang, sige lang, itaas ang kilay 
Bongga ka, ‘Day 
Bongga ka, ‘Day 
Sige lang, sige lang, itaas ang kilay 

Hala, hala, hala, hala 
Ahhh! 

Tapos na ang araw ng hirap at gutom 
Swerte ka’t nakahagip ng madatong 
Buhoy mo’y Budji, talampaka’y Gucci 
Suot mo’y Gawa ni Pitoy 
Di nanggaling kay Eloy 
Ahh, hay! 

Bongga ka, ‘Day 
Bongga ka, ‘Day 
Sige lang, sige lang, itaas ang kilay 
Bongga ka, ‘Day 
Bongga ka, ‘Day 
Sige lang, sige lang, itaas ang kilay 

Hala, hala, hala, hala 
Ahhh! 

Tapos na ang araw ng hirap at gutom 
Swerte ka’t nakahagip ng madatong 
Buhoy mo’y Budji, talampaka’y Gucci 
Suot mo’y Gawa ni Pitoy 
Di nanggaling kay Eloy 
Ahh, hay! 

Bongga ka, ‘Day 
Bongga ka, ‘Day 
Sige lang, sige lang, itaas ang kilay 
Bongga ka, ‘Day 
Bongga ka, ‘Day 
Sige lang, sige lang, itaas ang kilay...


Comments