Sunday, November 30, 2014

ISML 2014: Bonus Tournaments Results, Match Day 6

Forgot to post this before the predictions, whoops. Apologies.

Exhibition Period, Day 6 - 27 November 2014
Contestant< VotesVotes >Contestant
Asada Shino24222138Terminus Est
Sakura Chiyo26761838Akame
Sento Isuzu27081611Himeki Chifuyu
Konno Yūki24761970Suō Amane
Ayasaki Hayate23191349Hyōdō Aoi
Mitsuka Sōji25221341Senō Natsuru
Itsuka Shidō3246808Takanashi Sōta
Aikawa Ayumu17052286Kazehaya Kamito/Ren Ashbell
Katsuragi Keima22971362Hoshino Daruku
Urushibara Ruka20701814Yūki Rito
Post a Comment